Geen honger in de winter

Afgelopen najaar heb ik uien en hardgekookte
eieren in azijn gezet.
Hardinxveld, 28 januari 1913

Beste Anne Marie,

Ontroerd was ik, toen ik las wat je over het moederschap schreef. Want denk niet dat men bij ons altijd zoo heel veel méér waardering heeft voor het werk ener moeder. Het is immers niet voor niets dat dames die het zich kunnen veroorloven een kindermeisje of gouvernante aanstellen, zodat zij zich met voornamer taken kunnen bezighouden dan het verwisselen van vieze luiers?

Ook bij ons in het dorp zie je ze voorbij wandelen, de dienst- en kindermeisjes die de jonge spruiten van rijkere mensen onder hun hoede moeten nemen. Adriana bijvoorbeeld. Ze is in dienst bij Benders en sjouwt heel wat rond met de kleine Aart.

Zuurkool maken

Nu vernam ik verder dat je problemen ondervond bij het zuurkool maken. Dat komt doordat je er te veel nare verhalen over leest. Je weet toch: vermeerdering van kennis is vermeerdering van smart.

Nog een enkele wenk: vergeet niet na een dag of drie het nat, dat op de plank is gekomen, er een weinig af te doen. Ook moet je dan meer zwaarte op de plank leggen die je op de kool hebt gedaan.

Eieren in azijn

Mocht je nog eens iets eenvoudigers willen uitproberen: het is een lonend werkje om uien of hardgekookte eieren te conserveren in een glazen pot met azijn. Zo blijven ze wéken goed. Afgelopen najaar heb ik het zelf gedaan. In de winter leggen onze kippen immers geen eieren, terwijl ik er in zomer en najaar meer kan rapen dan Arie en ik op kunnen. En wist je dat je stukken geitenkaas heel goed in olie kunt bewaren? Een mens hoeft in de winter echt geen honger te lijden.

Je liefhebbende Plonia

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...